Integritetspolicy, reklamationsrätt & Köpvillkor

Vi på Alhabesha resturang AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du köper våra produkter, tjänster eller på något annat sätt är i kontakt med oss.

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteende i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Org.nr: 559109-2274
Alhabesha Restaurang AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Org.nr: 559109-2274
Alhabesha Restaurang AB tag på dina personuppgifter?

  • När du skickar in en order/bokningsförfrågan till bokabord@alhabesha.se & bestallning@alhabesha.se.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Alhabesha Restaurang AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress, organisationsnummer, köphistorik och betalningsinformation och/annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig.

Varför behandlar Alhabesha Restaurang AB uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
  • För att ge god service och välfungerande uppföljning, effektiva och enkla tjänster

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig person på 
Alhabesha Restaurang AB. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Alhabesha Restaurang AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifter till att börja med.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Alhabesha Restaurang AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Alhabesha 
info@alhabesha.se eller Tel: 031-21 20 80
Den här integritetspolicyn gäller från och med 2020-008-12 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.

Reklamationsrätt

När du som kund mottagit dina beställda varor övergår ansvaret för maten till dig som kund. Alhabesha Restaurang AB ersätter därför inte eventuella skador på beställda varor efter tidpunkten för avhämtningen. Om du inte finns tillgänglig för att hämta upp beställda varor debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

Om något är fel på din beställning ber vi dig kontakta oss omedelbart via e-post info@alhabesha.se Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. Alhabesha Restaurang AB förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

Köpvillkor
-Beställning

All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Alhabesha Restaurang AB ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

-Produkter
Alhabesha Restaurang AB har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen.

-Betalning
Alla beställningar via Alhabesha Restaurang AB är bindande. Betalning ska ske i svenska kronor. Debitering direkt vid köp. (Swish).
Alla priser på Alhabesha Restaurang AB är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 %. Kvitto och momsspecifikation erhålls från respektive restaurang eftersom det är dessa som säljer produkterna. 

Följ oss

Boka bord

Hungrig? Beställ hemleverans direkt!

Öppettider & Adress

Mån-Fre 11.00 - 21.00
Lör-Sön 13.00-21.00
Brahegatan 1
415 01 Göteborg

Kontakta oss

Tel: 031-21 20 80
E-post: info@alhabesha.se
Org.nr: 559109-2274
Alhabesha Restaurang AB

All rights reserved ©Alhabesha.se
Designed by Webgiant.se